„Voltam diák, sőt gimnazista. / Rövid nadrágos, víg fiú, / A nadrágom ma jóval hosszabb, / De hajh, az élet szomorú. / Szívemben ott zseng most a kornak / Bájos, bohó emléke mind, / Mikor még iskolát kerültem, / ravasz, megfontolt terv szerint.”

Ezekkel a sorokkal kezdtük meg a 2016-2017-es p9050096tanévet, Zoboralja egyetlen magyar ajkú középiskolájában, az Alsóbodoki Magyar Tannyelvű Magán-szakközépiskolában. Ezt a kis versrészletet Heltai Jenő: Dal az iskoláról című művéből hallhattuk, melyet Brath Dominika 4. osztályos, végzős diákunk szavalt el. 

Őt követte az iskolaalapító, Paulisz Boldizsár köszöntője, majd pár biztató szóval folytatta Hajtman Béla, az intézmény igazgatója. Üdvözlő köszöntőjében visszatért az elmúlt év eseményeihez. Kiemelte, hogy ismét tartalmas évet zárt az iskola, mivel sok-sok rendezvénynek adtak otthont. Örömmel nyugtázta, hogy sikerült megvalósítani az alapiskolák számára meghirdetett Esterházy János Műveltségi Vetélkedőt. A nyári hónapokban 5 diák egy kísérő pedagógussal a külhoni szakközépiskolák éve keretében Mezőtúron gyarapíthatták szakmai tudásukat a gyakorlatban is. Az együttlét kiváló alkalom volt a kapcsolatépítésre is. Az igp9050108azgató úr azt is elmondta, hogy hagyományosan háromnapos kirándulás keretében fogadják a több mint 10 éves múltra visszatekintő Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium küldöttségét. Továbbá decemberben a tervek között szerepel egy pályaválasztási nap megszervezése, melynek keretében 25 végzős alapiskolás diákot vonnak be a foglalkozásokba és csapatépítésbe. Megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntötte az elsős diákokat és szüleiket. Számukra az iskola még új környezetet jelent. Reményét fejezte ki, hogy majdan fokozatosan megismerkednek az új iskolatársakkal, idővel megszokják majd új tanáraikat is. Megerősítette, hogy az idő majd igazolja, hogy a középiskolában töltött évek, a fiatalság legszebb éveiként vésődnek majd az emlékezetükbe. Az igazgató úr előre vetített egy 2017-ben történő eseményt, amelybe az iskola is bekapcsolódik. Ez nem lesz más, mint Esterházy János hamvainak hazavitele. A gróf Nyitraújlakon látta meg a napvilágot és háborús bűnösnek titulálva, idegen földön, a csehországi Mírov börtönében fejezte be az életét. Élete vége felé az vp9050127olt az utolsó kívánsága, hogy szülőföldjén temessék el. Ennek a kérésének próbál az iskola is eleget tenni különböző szervezetekkel karöltve és együttműködve. Az iskola a legszorosabb kapcsolatot az Esterházy János Szülőföldjéért Egyesülettel ápolja.

Ezután Sádovsky Veronika 2. osztályos tanuló Vesztergom Andrea: Hát hajrá, új tanév című versét szavalta el, amivel diáktársait az előttük álló harcok leküzdésére biztatta. Az idei tanévben az intézményben elindul az íjász-szakkör, a hírt a diákok nagy lelkesedéssel fogadták. Ez mellett még számos hasznos egyéb foglalkoztatást is biztosít az oktatási intézmény, mint pl. színházlátogatás, szavalóverseny, filmklub, tanulmányi kirándulások, testvériskolai kapcsolat, drámakör. Célunk, hogy diákjaink megőrizzék az otthonról kapott értékeket és védve legyenek a globalizáció káros mellékhatásaitól.

A tanévzáró ünnepséget a Zoboraljai Himnusz eléneklésével zártuk. Az ünnepség végeztével széles mosollyal, könnyes szemekkel és hatalmas öleléssel köszöntötték egymást a diákok, majd érdekesebbnél érdekesebb élménybeszámolókat osztottak meg egymással.

                                                                                                 Balázs Mihály, az Alsóbodoki

                                                                                                 MTNY Magán-szakközépiskola Petőfi

                                                                                                 Sándor Program ösztöndíjasa

[ Képgaléria]Copyright © 2006-2018 Magyar Tannyelvű Magán-Szakközépiskola. Minden jog fenntartva.

Az oldal Firefox-ra optimalizált. Készítette: G-Kreativ Kapcsolat: Admin