Krónika

A Krónikában olyan eseményeket, illetve azokról készült dokumentációt igyekszünk összegyűjteni, melyek nálunk, velünk, nekünk történtek. A teljesség igénye nélkül. Olykor régebbi, már-már elfeledett eseményeket is pótolunk. Általában egy-egy eseményhez képgaléria is tartozik.
Kellemes böngészést!

___________________________________________________________________________________________________________________

Krónika 2019/2020

Betekintő a szlovákiai magyarság legészakibb hátárán levő középiskola életébe

2019. november 27.: Diáknap

2019. november 13.: ÉLŐ EMLÉKEK ALSÓBODOKON...

2019. október 24.: Halloweeni bál

2019. október 22.: Szombathelyi látogatás

2019. október 16.: Zobori túra

2019. október 7.: Az aradi tizenhármakra emlékeztünk

 

 

kronika

Krónika - 2018/2019


kronika

Krónika - 2017/2018


kronika

Krónika - 2016/2017


kronika

Krónika - 2015/2016


kronika

Krónika - 2014/2015


kronika

Krónika - 2013/2014


kronika

Krónika - 2012/2013


kronika

Krónika - 2011/2012


kronika

Krónika - 2010/2011


kronika

Krónika - 2009/2010


kronika

Krónika - 2008/2009


kronika

Krónika - 2007/2008


kronika

Krónika - 2006/2007


kronika

Krónika - 2005/2006


kronika

Krónika - 2004/2005


kronika

Krónika - 2003/2004

IMG 9f7016db2612b16bb99b3230f2046048 V

Az őszi szünet elteltével igazán csak ezen a héten volt együtt az iskolánk. Mindenszentek és Halottak napja után november közvetlen elején a teljes első évfolyam az igazgató úr és egyben osztályfőnökük, Patay Péter kíséretében a Határtalunl programban vettek részt, amely Budapest természeti kincseit hozta közelebb számukra. Azonban 2019. november 13-án, szerdán úgy éreztük helyesnek, hogy az egész iskola, mint közösség együtt emlékezen azokért a megholtakért, akik zoboralji második otthonunkban találtak örök békét és akikre az alsóboki falubeliek is példaként emléket állítanak. Ezért indultunk mécsesekkel a templom oldalánál álló kereszthez az 1956-os magyarországi forradalom áldozatainak emléktáblához, majd az Estetházy János zarándokközpontba iskolaalapítónk, Paulisz Boldizsár és a boldoggá avatási folyamatban levő Isten Szolgája Esterházy János sziklasírjához.

            Tulajdonképpen minden az időjárás kegyességén múlott, mikor hagyja a JóIsten eleredni az esőt, elsétálunk-e az iskola 4 évfolyama, tanárai és igazgatója a Keresztelő Szent János római katolikus templomhoz, majd a Szent Kereszt Felmagasztalása kápolnához. A déli harangszó után fél órával fejeződött be a tanítás a 6. óra végeztével. Egymás után tettük meg gyalogszerrel a dombokat fel-le, majd az Esterházy János kálváriájét.

Első állomásunk során részben azt az október 22-ei emlékünket idéztük fel, amikor a magyarországi Szombathelyen levő testvériskolánkkal, az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziummalközösen róttuk le tiszeletünket az 1956-os magyar forradalomban a szabadságukért, az oroszok és a szocialista rendszert kiszolgáló elnyomókkal szembeni küzdelmeikért szenvedő és életüket áldozó hősökért. Márai Sándor Mennyből az angyal c. verse hangzott el az igazagtó úr szavainak kíséretében.

Továbbindultunk a zarándokközpont felé. A felsőbb éves diákok még személyesen ismerték a két éve elhunyt Paulisz Boldizsárt, aki napi kapcsolatban állt velük, határozott, erős és nyílt emberként vezette odaadóan iskolaközösségünket, mintha mindannyiunkat egy szigorú, becsületes és igazságos apa képében kovácsol volna össze családdá Alsóbodokon. A fiatalabb diákok számára az igazgató beszélt az alapító rendkívüli személyiségéről. Fontosnak látta, hogy megismerjék, számukra miért is annyira közeli és igazán példaértékű ember. Nem felejtük a belőle áradó derűt, lendületet, tettrekészségét, alázatos munkásságát, egy kisebbségi nyelvsziget kellős közepén bátran emelt iskolaintézmény megépítését, s végül a magyar közösségért és Isten dicsőségére a kárpát-medencei népek békéjének szolgálatában álló és szintén zobor-vidéki születésű mártírgróf, politikus Esterházy Jánosért tett érdemeit. Az idén száz éve született és nemzetiségi hovatartozása miatt a szenvedtetéseket haláláig engedelmesen tűrő Radnóti Miklós Éjszaka c. verse hangzott el sírhelyük sziklafai közt Katona István Nikolasz, 3. osztályos tanuló szavalatában. Bár az ünnepek révén a teljes búcsú elnyeréséhez lehetséges kegyelmi nyolc nap eltelt már ekkor, mégis az Úr imájával kértük lelkük üdvözülését, hálát adtunk minden eddigi segítségükért és további közbenjárásukért fohászkodtunk a Gondvislő Istenhez.

Az alsóbodoki Magán Szakközépiskola nemcsak az ünnepek, emléknapok és fordulók kapcsán gondol élő emlékként a közeli és távoli múlt jeles alakjaira. Tapasztalásaink által válik valóságossá, hogy részesei a mindennapjainknak és mekkora erővel hatnak ránk, vigyáznak, támogatnak, irányt és célokat mutatnak, segítenek bennünket. Ahogyan mi is foglalkozunk emlékükkel, megfogadjuk tanácsaikat, megéljük tanulságukat és gondozzuk hagyományaikat, úgy érint meg bennünket is a Mennyei Atyától származtatható szerető gondoskodásuk.

                                   

 …….…

Tények és következtetések a Nyitra-melletti buszbalaeset ideje közben a Magán Szakközépiskola által tartott 1956-os forradalomról, az iskolaalapító Paulisz Boldizsárról és a boldoggá avatási folyamat alatt levő Isten Szolgája Esterházy Jánosról való megemlékezésről Alsóbodokon:

A történtek napján addig nem esett az eső, amíg megemlékeztünk. Ha korábban jön rá, elmarad a közös tisztelgés a községben állított jeles megholt személyiségek előtt. Nem kaptak korábban szabadot a diákok, mert nem kellett előrehozni a negyedévi konferenciát. Senki sem indult Nyitra felé, majd onnan haza korábbi járattal, sem tanuló, sem tanár, akik napi szinten utaznak az adott útszakaszon.

A baleset idején Isten Szolgája Esterházy János földi maradványainál imádkozott az egész iskola, az összes diák, tanár, igazgató és minden alkalmazott. Együtt mondtuk a Miatyánkot.

A megemékezésen magyar nemzetiségű emberek vettek részt, magyar nemzeti gyásznapot idéztek fel, ártatlan civil áldozatokra gondoltak engesztelő szándékkal, az iskolaalapító előtt tisztelegtek, egy boldoggá avatás alatt álló személy közbenjárását kérte egy 40 fős, részben katolikus hívő, magyar közösség.

Az iskolához tartozó emberek egyikének sem sérült meg közeli családtagja.

Alsóbodok, 2019. 11. 15.                                                          Csölle Stefánia, az iskola tanára

        Az alsóbodoki Magán Szakközépiskola ahazai magyar kisebbség felső végvárát képező Nyitra megyében a legészakibbfekvésű magyar tannyelvű középfokú oktatási intézményt jelenti.A Zobor-vidéki községben végső nyugalmat lelt mártírgróf, politikus Isten Szolgája Esterházy János imáink szerint közben jár az egész Kárpát-medence magyarságáért és népeinek megbékéléséért. Közelsége és gondoskodása számunkra is áldásos eseményekkel indította el a 2019/2020-as tanévet.

Az Isten úgy gondolta, hogy hordót akar mosni és el kezdett esni. Az égiek bőségét érezzük kisiskolánkon, annyi jó hullik ránk idén szeptembertől. Már az évkezdet napján az aszály utánmegeredt szakadó esővel is ezt hangsúlyozta fenntartónk Paulisz Marián, az alapító fia. A megújulás jegyében állt fel a három új pedagógussal és Patay Péter személyében új igazgatóval kiteljesedő vezetőségi kar. A diákság nagy lelkesedéssel választotta meg a diákönkormányzat új elnökét, aki az iskolai és kollégiumi élet igazán tevékeny szervezőjének bizonyul. Talán idegenforgalmi szakirányultságunk révén is, a környezeti táj, a helyi hagyományok és a nemzeti önazonosság motívumainak ismerete, szeretete és megtartartása iránt egyaránt nagy érdeklődés mutatkozik fiataljainkban.

        A keresztény Zoboralja méltán alapozhat az iskolai közösségre, ahol nemcsak elméleti hitoktatás folyik, hanem önkéntes alapon énekcsoport is működik, ill. lektori szolgálattal járulnak hozzá a tanulók a hónap első szerdáin bemutatott szentmisékhez az Esterházy János Zarándokközpontban.

      Az együvétartozás érzése a hit ajándékán kívül a múlt eseményeivel is képes összefűzni a sorsokat. Az aradi tizenhármakról és az ´56-os forradalom hőseiről idéztük fel emlékeinkben, hogy  az ő nevük, bátorságuk és mélységes hazaszeretetük által, örökre beivódott a magyar történelembe.A tantermünk falai közt gyújtott gyertyák meghitt köre és a szombathelyi testvériskolánkkal, az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziummal jelent formáló erővé kovácsolódott tömeg szülte a fenti gondolatokat.

Persze néha tőlünk függetelenül tapasztalható körülmények is eredi ötleteket hoznak, mint az ősz a természet  változásainak különös játékait, eztmi is élvezhetjük és mulathatunk egy nagyot, amolyan igazán kísértetieset!Így tartottunk a szünet előtti napokban egy jelmezes halloweeni bált.

Az erdei kísértetlényekről szóló kollégiumi sztorizgatásokhoz akár az is alapot nyújthatott, ha a bentlakók felidézték és fantáziájukkal kiszínezték az első három évfolyam zobori túráját. A hegyre napi szinten rátekintő ember kíváncsisággal vágyik meglátni, milyen lehet odafent a csúcson, milyen lehet végre lefelé nézni onnan, és bizony először látni a kitárulkozó Nyitra városát és Zoboralját, leírni másképp nem is lehet, csak elsőseink őszintéségével: a kilátás eszméletlen jó volt!

Az egészségtudatos életmód kulcselemeként tekintünk a mozgás örömének kialakítására és igénnyé formálására diákjainkban, ami olykor kényelmi kikapcsolódással is párosul. A ballagszemcseiwellnes- és termálfürdő forró gyógyvizében merülve töltekeztek a jelentkezők a védekezőképességet próbára tevő hideg időjárás megérkezte előtt.

A hazai turizmus tágabb értelmezése lehetőségén, Mindenszentek ünnepének békés otthonléte után szeretteinkkel, Magyarország fővárosába  utaztak azelső éves tanulók, hogy négy napig barangolhassanak Budapest természeti kincsei közt. A Határtalanul program másodjára kötött össze bennünket a Leövey Klára Görögkatolikus Gimnázium, Közgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskolával, mely ismét szívélyes fogadópartnerünknek bizonyult. A gödöllői kastély káprázatos pompája, a történelmi budai várnegyed sétái és a János-hegyi Erzsébet kilátó szemet-lelket gyönyörködtető élményt hagytak mindannyiunkban.

            A közösségi létforma, az együttélés, az emberi csoportok szervezése és összehangolása olyan 21. századi társadalmi igények, amelyeket nem pusztán sikeres és naprakész idegenforgalmi szakemberekként támasztanak a ma embere felé, mi azonban kiemelt szempontok közé soroljuk az élményalapú oktatás, a mindennapi életbe történő beilleszkedés, a hasznos munkavállalás és a boldog jövő építése fényében.

      2019. november 19-20-21-e között a Nyitott Napok Hetén szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, hogy akár élőszóban is beszélgethessenek az olvasottakról, és mindenekelőtt meggyőződhessenek az alsóbodoki Magán Szakközépiskolában folyó oktatás minőségi voltáról, részletesen megismerhessék szakirányultságunkat és az általunk kínált tantárgyak révén szerezhető végzettség pontos képesítését, valamint a hozzá vezető utat, a tanár-diák kapcsolatban megvalósuló tanmenetet.

Megjegyzés: A dőlt betűvel szedett idézetek a diákok tollából származnak. Beszámolóik hozzáférhetők az iskolánk honlapján.

Csölle Stefánia, az iskola tanára

            A hosszú éves baráti kapcsolat jegyében 2019. október 22-én iskolánk Szombathelyre utazott az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumhoz.

Az induláskor Magyarországra az ég még a hajnal színeit festette a korai álmatag órákban, négy óra elteltével viszont megpihenve érkeztünk Szombathelyre, ahol az igazgatóhelyettes úr, Kukor Ferenc fogadott bennünket. Először testvériskolánk szép és tartalmas előadásának részesei lehettünk, amelyet a helyi diákok mutattak be, hogy a földrajzi határokat feloldva, velünk, a Zobor-vidékről érkező felvidéki magyar barátaikkal együtt emlékezhessenek vissza az 1956-os forradalom eseményeire. A műsor után finom ebéddel láttak vendégül, a továbbiakban pedig az iskola tanulói tartottak számunkra programokat. Az elsős évfolyamokra való tekintettel ismerkedős játékok során szövődtek köztünk kapcsolatok, s mikor már mind egy húron pendültünk, különféle páros feladatokban vettünk részt.

Elköszönéskor barátaink megleptek minket egy kis ajándékkal, a testvériségünk saját logóját ábrázoló DVD-vel, amin a Szabadság, szerelem c. történelmi témájú magyar film szerepel. Útravalóval a kezünkben, az ajándék Balaton szelettel, és az új emberek és helyszínek emlékképeivel a szívünkben elindultunk haza, Alsóbodokra.

Penke Lívia, 1. osztályos tanuló

       2019   október 16-án,   szerdán   az   első,   második   és   haramdik   évfolyam   diákjai   tanárainkkal együtt   vágtunk   neki   a   környékbeli   térségnek   nevet   adó   Zobor   hegy   őszi   szépségének megismeréséhez.
       A napunk reggel hétkor kezdődött. Nyolckor már a buszt vártuk Nyitrára, ahonnan a Zoborra vitt minket tovább. Amikor megérkeztünk, az iskola igazgatója egy kis bevezetőt tartott. Az utunkat a kék jelzés jelölte, amely másfél kilométer hosszú volt és egy kicsivel több, mint 2 óra. Az úton többször is megálltunk, főleg olyan helyeken, ahonnét jó kilátás volt. A hegytetőn egy piramisra hasonlító rádiótorony van. A kilátás eszméletlen jó volt, és érdekes információkat lehetet találni a Zobor hegyről és a piramisról is. A lefelé úton az Isten úgy  gondolta,   hogy  hordót  akar   mosni  és   elkezdett esni. A   túra  után   szabad  programot kaptunk a közeli bevásárló központban. Az után visszamentünk az intrire, ahol a mozgalmas nap végén a szokottnál hamarabb mentem aludni.
        Természetbeli kirándulásunk igazán jól telt és tartalmas is volt. Nemcsak a látványban gyönyörködtünk,   hanem   sokat   tanultunk   a   hely   adottságairól,   önmagunk   erejéről   és   a közösségünkről   is.   Főképp   talán   azt,   hogy   nemcsak   a   mobiltelefonjainkból,   hanem   a   táj egészéből, a szél és a levelek susogásából, a lépteink és a föld dobbanásából különleges zene szól, melynek mi is részei vagyunk.                                

Vörös Péter, 1. osztályos tanulóCopyright © 2006-2020 Magyar Tannyelvű Magán-Szakközépiskola. Minden jog fenntartva.

Az oldal Firefox-ra optimalizált. Készítette: G-Kreativ Kapcsolat: Admin